Løpegruppa Aktiv Ung

Trivsel trim Løpegruppa Aktiv Ung

Det er viktig å skape aktiviteter for ungdom. Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge, men det er fortsatt mangel på lavterskel tilbud lokalt som inkluderer hele søskenflokken/venneflokken, slik at barn og unge både utvikler seg fysisk, psykisk og mentalt samt styrker følelsen av tilhørighet.

Trivsel Trim starter prosjekt Løpegruppa Aktiv Ung for ungdom som bor i bydelen Gamle Oslo

Kjernen i målgruppen er ungdom opptil 29 år. Ungdommens psykiske helse har blitt et fokus for fremtiden. Derfor er det viktig å ha stimulerende aktiviteter som gir mestringsevne. Vi vil legge til rette for ungdommen for å slappe av, arbeide med grunnleggende sosiale ferdigheter og få tanket opp til hverdagen. Samtidig vil vår dyktige trener være en signifikant annen for ungdom for å kunne speile seg i eller se opp til.

Dette tilbudet er GRATIS

De som melder seg på blir lagt i en spondgruppe (app) der det blir sendt ut invitasjon til hver tirsdag hvor man melder seg på fra uke til uke.

Varighet Uke 41 (12.10) og frem til jul med mulighet for forlengelse
Tid: Torsdager kl 18.00
Oppmøte: Tøyen Arena (Grå idrettshall ved Munch Museet)

Om Instruktør: Eugen Giuglea, profesjonell PT og treningsveileder.
Kontakt for mer opplysninger: trening@trivseltrim.no eller toyensportsklubb@gmail.com

Påmelding

Rull til toppen